Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran JPA
Pengiktirafan Universiti
Surat Aku Janji
Skim Sangkut dan Latihan
Skim Pencen Perkhidmatan Awam
Pengiraan Bayaran Pencen, Ganjaran & GCR
HRMIS
Siber-Kaunseling
 
 

 

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA
BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN


Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader.
Sila Download Acrobat Reader dari http://www.adobe.com
atau dari Laman Web JPA bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.

Tajuk Nama Fail
 
Download     Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002
beserta semua Lampiran dalam format zip
pp04-02-complete.zip
   

Capaian Online
Tip: Sila simpan (save) semua fail - fail berikut ke local drive bagi capaian yang lebih cepat secara offline

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 pp04-02.pdf
Lampiran A Lampiran-A.pdf
Lampiran B Lampiran-B.pdf
Lampiran C Lampiran-C.pdf
Lampiran D Lampiran-D.pdf
     
Bagi Kemudahan melihat Jadual Gaji Dan Sifir Pemindahan Gaji
Lampiran C2 - Jadual Gaji Dan Sifir Pemindahan Gaji
  PENGANGKUTAN (A) Klasifikasi-A.pdf
  BAKAT DAN SENI (B) Klasifikasi-B.pdf
  SAINS (C) Klasifikasi-C.pdf
  PENDIDIKAN (D) Klasifikasi-D.pdf
  EKONOMI (E) Klasifikasi-E.pdf
  SISTEM MAKLUMAT (F) Klasifikasi-F.pdf
  PERTANIAN (G) Klasifikasi-G.pdf
  KEJURUTERAAN (J) Klasifikasi-J.pdf
  KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) Klasifikasi-K.pdf
  PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) Klasifikasi-L.pdf
  TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Klasifikasi-M.pdf
  PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) Klasifikasi-N.pdf
  PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) Klasifikasi-Q.pdf
  MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIR (R) Klasifikasi-R.pdf
  SOSIAL (S) Klasifikasi-S.pdf
  PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Klasifikasi-U.pdf
  KEWANGAN (W) Klasifikasi-W.pdf
  PENGURUSAN TERTINGGI (VK/VU) Klasifikasi-VK-VU.pdf
     
Lampiran C3

(i) Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Bagi Gaji Khas Untuk Penyandang Yang Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem SaraanMalaysia

(ii) Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Bagi GajiKhas Untuk Penyandang Yang Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

lampiran-C3.pdf
     
Lampiran C4

(i) Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Pegawai Khas Untuk Penyandang Yang Tidak Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

(ii) Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji Pegawai Khas Untuk Penyandang Yang Tidak Boleh Ditampung Oleh Jadual Gaji Sistem Saraan Malaysia

lampiran-C4.pdf